Enkel Bilsport 2019
     
   
Enkel Bilsport
SBF: www.sbf.se/Sportgrenar/EnkelBilsport/
19-02-08 Utskottet Enkel Bilsport Infoblad nr:2 2019
Denna gång så börjar vi från den södra delen av landet.
Det arrangerades en Drivers Open tävling under helgen i Falköping med 43 st anmälda. Rapporter som jag har fått säger att dom hade trevligt men det var väldigt halt. När dom summerade dagen så hade Falköping fått 8 nya medlemmar. Det är planerat med minst 3 tävlingar till men om vädret tillåter så kan dom tänka sig att köra fler. Intresset var så stort att det kom tävlande från en radie av 15 mil.
Bra jobbat Falköping!

Det kanske ej har kommunicerats ut att Offroad numera är integrerad under Enkel Bilsport. Så alla som läser detta infoblad och känner någon som utövar sportgrenen Offroad kan höra av er till utskottet. Det kommer att anordnas en licensutbildning i mars månad för dom som har behov av licens. Den kommer att vara i södra distriktet och skötas av vår SGA Håkan Andersson.

Utskottet har närvarat på Bilsportgalan, där utnyttjades tiden med flera bra möten. Utskottet har påbörjat ett nytt projekt som går ut på att få ytterligare en ny samarbetspartner som förhoppningsvis kommer till familjen bilsport på sikt.

Vidare så kan nämnas att utskottet har haft ett mycket bra möte med Generalsekreteraren Wilhelm Douglas hos KAK Motorsport där vi blev väl mottagna. Vi fick lära oss mycket om KAK som organisation. Utskottet berättade vad vi har för planer angående vision 2020, SBF värdegrund (aktion, glädje, säkerhet) Svensk Bilsport en idrott för alla, en värld av känslor och att vi ser att vår största uppgift är att rekrytera nya medlemmar till familjen bilsport samt att ta hand om de befintliga som väljer att kanske gå ned i tävlingsklasser eller bara träna.

Redan etablerade föreningar som har arrangerat verksamhet i samarbete med Enkel Bilsport är Robertsfors MS som har förra helgen kört en långlopps/uthållighets-tävling med 7 lag och 36 förare. Under tävlingsdagen så fick Robertsfors MS 10 nya medlemmar. 11 av förarna var juniorer och 8 tjejer. Robertsfors MS kommer att köra två tävlingar till under denna vinter.

Ett citat från Robertsfors MS ”Enkel Bilsport är nog framtiden för nya förare inom motorsporten”.

Från utskottets sida så är man stolt över vad våra medlemmar och klubbar åstadkommer ute i landet.

Mer info Enkel Bilsport: www.sbf.se/Sportgrenar/EnkelBilsport/

19-01-29 Tävlingsregler 2019 samt Tekniska regler 2019
Nya regler för Enkel Bilsport 2019 finns nu publicerade:
Tävlingsregler SDC 5000, 2019: http://www.sbf.se/Regler/Enkelbilsport/
Tekniska regler SDC 5000, 2019 http://www.sbf.se/Regler/Enkelbilsport/
Tävlingsregler SDC 5000 Långlopp asfalt, 2019 http://www.sbf.se/Regler/Enkelbilsport/
Tekniska regler SDC 5000 Långlopp asfalt, 2019 http://www.sbf.se/Regler/Enkelbilsport/
Tekniska regler Race4fun 5000 8H Cup, 2019 http://www.sbf.se/Regler/Enkelbilsport/
Tekniska regler Race4fun Eontyre 8H Cup, 2019 http://www.sbf.se/Regler/Enkelbilsport/

19-01-21 Inflo från Enkel Bilsport!
Här kommer 2019 års första Infoblad från utskottet.

Under denna vecka har utskottet fått upplysningar att ännu flera klubbar i Övre Norra Bilsportförbundet kommer att arrangera UTH/Långlopps-Tävlingar.
De nya klubbar som visat intresse är BK Dundret som kommer att köra 2 arrangemang under vintern/våren. Morjärvs MS kommer att få till några arrangemang i samband med IS-SM. Umeå AK har även dom hört av sig för att prova få till tävling. Sist men inte minst Så kommer även Skellefteå MS kommer att arrangera tävlingar som finns under Enkel Bilsport.

Redan etablerade föreningar som har arrangerat verksamhet som har tillkommit i samarbete med Enkel Bilsport. NMS-Boden kommer att arrangera minst en tävling för UTH/Långlopp i vinter. Älvsbyns MS Kommer också att ordna 2 tävlingar. Robertsfors MS har meddelat att dom skall köra 2 tävlingar.

Från Mellands Norrlands Bilsportförbund så har utskottet fått veta att Örnsköldsvik MK skall arrangera 2 tävlingar som kommer att heta Våryran cup 2019.
Datumen är satta till 2 mars och 23 mars. Med facit i hand så verkar det som om vårt arbete i närområdet börjar bära frukt. Sedan så har utskottet lämnat broschyrer där vi har varit och berättat om vad Enkel Bilsport kan erbjuda.

Vidare kan nämnas att utskottet har fått påringningar från märkesklubbar som vill kunna nyttja sina fina bilar under ordnade former på olika asfaltbanor.

Från Drive Center Arena så fortgår arbetet för fullt så att deras anläggning blir färdig. Porsche klubb och Corvette klubb Sverige har hört av sig med förfrågningar. Samma gäller Time Attack som vill köra på deras fina bana. Det kommer att köras 5 långlopps tävlingar på Drive Center Arena under sommaren som har tillkommit via Enkel Bilsport.

Vi har tidigare nämnt att Sundsvall bygger man om och till på Sundsvall Race Way för
sportgrenarna Drifting och Enkel Bilsport.

Har haft kontakt med Mittsverige banan och där bygger man för fullt inför sommaren. Race4fun står i startgroparna inför sommaren 2019.

Från utskottets sida så är man stolt över vad våra medlemmar och klubbar åstadkommer.

Mer info Enkel Bilsport: www.sbf.se/Sportgrenar/EnkelBilsport/


Tryck här för mer info!