KOSTNADSFRITT skickar Ni inbjudningar till

Mail: maria@motorsportivarmland.nu
OBS! När ni skickar hit er inbjudan, glöm sen
inte att maila in resultat eller länk till resultatet!


Rally TUSS Rallycross Backe Folkrace Bil-O/Regularity Isracing Karting/Crosskart

Senast uppdaterad 18-07-16
16 sept Vännäs MK injuder till Racingspecial (Övrigt)
25 aug Vännäs MK injuder till Racingspecial (Övrigt)
Aktuella Inbjudningar i datumordning
20 juli Rally Österlen inbjuder till Österlensprinten (Rally)
27 juli Älmhults MK inbjuder till SSRC:s Mästarmöte (Rally) Inställt
28 juli MK Ratten inbjuder till Gurlitta/Sunneracet (Rally)
4+5 aug MK VMT Jämtland inbjuder till Bydalsfjällen Up Hill Race (Backe)
4-5 aug Bollnäs MK inbjuder till SM-deltävling 3 i Crosskart (Crosskart)
4 aug Kullings MS inbjuder till Kullingstrofén (Rally)
4 aug Kullings MS inbjuder till Kullingstrofén (Regularity)
11 aug Kils MK Bil inbjuder till Rally Killingen (Rally)
11 aug SMK Örkelljunga inbjuder till Mini Smedsvängen (Rally)
11 aug Vännäs MK inbjuder till Nordic RX Cupen och DM/FM Övre Norra BF (Rallycross)
17-18 aug Hässleholms MK inbjuder till EC - Snapphanerally (Rally)
18 aug Umeå AK inbjuder till Umenatten (Rally)
18 aug Tidaholms MK inbjuder till Klevabacken Rallysprint (Rally)
25 aug Offerdals MK inbjuder till Änge park sprinten
25 aug MK Trophy inbjuder till Uddevalla City Race (Rally)
25 aug Taxinge MK inbjuder till Trendab-Sprinten (Rally)
25 aug Vännäs MK injuder till Racingspecial (Övrigt)
1 sept Eskilstuna MK inbjuder till EMK Kannan (Rally)
1 sept SMK Hörby inbjuder till TV-Svängen (Rally)
9 sept MSK Hammaren inbjuder till Brukssvägnen (Rally)
15 sept Hofors MS inbjudre till Malmjärn Runt (Rally) E-anmälan + anmälda
15-16 sept Lima MS inbjuder till Lima-Racet Svenskt Mästerskap i Backe (Backe)
16 sept Vännäs MK injuder till Racingspecial (Övrigt)
22 sept MK Team Westom inbjuder till Rally Edane (Rally)
Ladda hem gratis

Alla inbjudningar finns under det senast uppdaterade i datumordning. Inom parentes VAR de sorteras.

Tryck direkt på Tävling för vidare info (eller skrolla neröver som vanligt)
Sedan sorteras uppdateringarna i resp gren och i datumordning.

RallyTUSSRallycrossBackeFolkraceBil-O IS-racingKarting/CrosskartMCÖvrigt

Rally

 
Rally Österlen inbjuder till
Österlensprinten 20 juli

Rallysprint består av av Rallycrossbanan .55% grus och 45 % asfalt.
1000 meter/per varv. Tre SS å 4 varv.
Inbjudan>>
E-anmälan
Anmälda


Älmhults MK inbjuder till inställt pga brandrisken
SSRC:s Mästarmöte 27 juli

Rallysprint. Totallängd 15 km, varav 12,5 km SS. 1 sträcka körs två gånger som kval till finalen, körs klassvis. Snabbaste tid räknas. Hälften av de tävlande i respektive klass går vidare till final. 1 sträcka körs två gånger som final. Långsammast startar först, snabbast startar sist, oavsett bil och förarklass. Tävlingen är öppen för tävlande speciellt inbjudna av arrangören.
Anmälan senast 19 juli
Inbjudan>>
E-anmälan
Anmälda

MK Ratten inbjuder till
Gurlitta/Sunneracet 28 juli

Två olika SP som körs två gånger och en SS (Tossebergsklätten) som körs två gånger. Längd SP/SS 11,0 km. Totallängd 45 km. Roadbook på transport. Skisser på SP/SS. Samtliga SP/SS körs på asfalt. Rekognosering till fots eller standard bil, ej tillåtet med tävlingsbil.Max hastighet 30km/timmen. Tävlingen är uppdelad i tre etapper med maxtid på varje etapp vilket meddelas i PM 2. Tävlingsplats är Stöpafors för etapp 1 och Sunne (Brårud) för etapp 2 och 3. Anmälan,serviceplats och start vid Sparbankshallen Sunne, där även kärrparkering finnes.
Anmälan senast 20 juli
Inbjudan>>
E-anmälan
Anmälda


Kullings MS inbjuder till
Kullingstrofén 4 aug

Tävlingen ingår i Svenska Rallycupen, Mega Rally Cup, Lidbils vandringspris och Västras FM i rally. Rallytävling på grus med noter av Patrik Barth. Totallängd ca 124 km varav ca 47 km fördelat på fyra olika SS.
Tävlingen ingår i RM för Regularity
Kai-Ove Andersson/bitr.Tävlingsledare har rätt att i anmälningsystemet handha de uppgifter som anmälaren matar in i systemet för att administrera data för tävlingens räkning.
Anmälan senast 25 juli
Inbjudan>>
E-anmälan
Anmälda

Kils MK Bil inbjuder till
Rally Killingen 11 aug

Rallyt genomförs på värmländska vägar, främst grus, av god kvalitet och beskaffenhet.
Nationell rallytävling.Tävlingens längd är 143 km, varav 46 km är fördelat på 6 sträckor.
Anmälan senast 5 aug
Inbjudan>>
E-anmälan
Anmälda

SMK Örkelljunga inbjuder till
Mini Smedsvängen 11 aug

SMK Örkelljunga 70-års jubilerar med den traditionella "Smedsvängen",nu i miniformat med välkända "kalasvägar" av mycket god beskaffenhet. Nationell Rallysprint på grus med 3 SS. Banans längd 51 km, varav 19 km utgör SS. Vägar av mycket god beskaffenhet.
Anmälan senast 1 aug
Inbjudan>>
E-anmälan
Anmälda

Hässleholms MK inbjuder till
EC Snapphanerallyt 17-18 aug

Rallytävling om totalt 253 km varav 98 km är ss, uppdelat på 8 specialsträckor med arr.noter av A Martinsson.
SS 1 och 2 (7,5+7,5 km) fredag kväll genomförs som en "superstage" på garnisonen. Underlag: asfalt, betong och gatsten!
Power stage avgörs på ss 8. Tävlingen Ingår i svenskt mästerskap i Rally (SM) + JSM samt Sydsvenska Mästerskapen (SSM).
Anmälan senast 5 aug
Inbjudan pdf
E-anmälan
Anmälda


Tidaholms MK inbjuder till
Klevabacken Rallysprint 18 aug

Nationell RallySprint. En SS om ca. 1400 m som körs tre gånger, efter banskiss. Rekognosering till fots är tillåten före första start. Egna anteckningar ej tillåtet.
Anmälan senast 12 aug
Inbjudan>>
E-anmälan
Anmälda

Umeå AK inbjuder till
Umenatten 18 aug
Rally Final DM/FM ÖNBF.
Nationell tävling enligt ÖNBF:s DM/FM-bestämmelser 2018 .
Tävlingen omfattar ca: 145 km totalt, varav ca: 44 km SS .
Tävlingen körs efter Roadbook. På tävlingen finns 1 st. serviceplats vid HQ . Internationella skyltar. Pilning sker enligt SBF:s nationella reglemente RY 4.2.2T., Startmellanrum 1 min.
Arrangörs noter kommer att tillhandahållas (Mikro) . Ange i anmälan om ni önskar siffer/beskr noter. Pris noter 400:-
Anmälan senast 12 aug
Inbjudan pdf
E-anmälan
Anmälda

Offerdals MK inbjuder till
Änge Park-sprinten 25 aug

Inggående i distriktsmästerskap MNBF 2018. Rally Special bestående av 21 km SS på fina grusvägar. Totalt 57 km. 3 SS, varav en körs 2 gånger. Start Mål och serviceplats på Offerdals Motorstadion. Ingen tidtagning på transportsträckorna. Ingen rekognoscering kommer att tillåtas före tävlingen.
Inbjudan pdf
E-anmälan
Anmälda


MK Trophy inbjuder till
Uddevalla City Race 25 aug

Tävlingen ingår i Asfaltcup.se och Mega Rallycup. Nationell rallyspecial på asfalt med start och mål vid Bohusläns Museum. Totallängd c:a 94 km varav c:a 17 km SS, 5 st som alla körs 2 ggr. (En bana som körs 2 varv).
En central serviceplats vid Kampenhof, intill Bohusläns Museum.
Tävlingen körs efter roadbook.
Anmälan senast 19 aug
Inbjudan>>
E-anmälan
Anmälda


Taxinge MK inbjuder till
Trendab-Sprinten 25 aug

Nationell RS tävling. Total längd 26,1 km var av SS 11,6 km med två sträckor på grus vilken körs 2 gånger. Alla tider räknas.
Anmälan senast 19 aug
Inbjudan>>
E-anmälan
Anmälda

Eskilstuna MK inbjuder till
EMK Kannan 1 sept

Nu är det dags att öppna anmälan till EMK Kannan ingående i SRC, Sommarserien VOC Mekonomen DM för Stockholms BF samt FM för Nedre norra och 1300 RallyCup.
Anmälan senast 22 aug
Inbjudan>>
E-anmälan
Anmälda

SMK Hörby inbjuder till
TV-Svängen 1 sept

DM för Södra BF och Smålands BF. Nationellt rally med specialsträckor på allmänna, enskilda och samfällda grusvägar. Banans
längd ca 140 km varav ca 37 km utgör SS, 6 st., som körs en gång.
Anmälan senast 22 aug
Inbjudan pdf
E-anmälan
Anmälda


ESR inbjuder till
East Sweden Rally 7-8 sept

Tävlingen ingår i följande svenska mästerskap:
- Svenskt Mästerskap i Rally (SM)
- Svenskt Mästerskap i Rally för juniorer (JSM)
- Östgötaklass
Anmläan senast 26 aug
Inbjudan>>
E-anmälan
Anmälda

MSK Hammaren inbjuder till
Brukssvängen 9 sept

Ingående i 7-klubbars och Trendab rallycup. Rallytävling med en tot.längd på 37,8 km. varav 10,2km
SS av god beskaffenhet. Tävlingen består av en SS som körs två gånger = 2SS. Serviceuppehåll sker efter SS1. Fotocellstidtagning på SS med tiondels sekund Max tid för hela tävlingen meddelas i PM.
Anmälan senast 3 sept
Inbjudan>>
E-anmälan
Anmälda

Hofors MS inbjuder till
Malmjärn Runt 15 sept

4 SS, serviceplats efter SS2. Totalt ca 124 km, varav SS ca 40 km. Noter skrivna av Patrik Barth. Beställs vid anmälan till tävlingen. Träning är ej tillåten.
Anmälan senast 9 sept
Inbjudan pdf
E-anmälan
Anmälda

MK Team Westom inbjuder till
Rally Edane 22 sept

Nationellt rally på grus med en total längd av 135 km Fördelade på 5 st. specialsträckor med en längd av 42 km.
Arrangörsnoter gjorda av Noteriet,
Inbjudan>>
E-anmälan
AnmäldaTUSS


Rallycross

Vännäs MK inbjuder till
Rallycross 11 aug

Distriktsmästerskap och Förbundsmästerskap för Övre Norra Bilsportförbundet i NORDIC RX Cupen 4/5 & Final DM.
Anmälan senast 4 aug
Inbjudan pdf

Backe

MK VMT Jämtland inbjuder till
Bydalsfjällen Up Hill Race 4 och 5 aug

Nationell backtävling på grus och asfalt. Banlängd 1701 m med 130 m stigning. 16 % asfalt. Varje deltävling omfattar tre omgångar. En obligatoriskt träningsomgång och två tävlingsomgångar där bästa tiden från någon av tävlingsomgångarna räknas som slutresultat. Startordning vid träning och omgång 1 enligt startnummer. I tävlingsomgång två startar snabbast sist i resp klass. Särskiljning: Snabbaste tid, näst snabbaste tid, delad placering.
Anmälan senast 27 juli
Inbjudan pdf
E-anmälan
Anmälda


Lima MS inbjuder till
Lima-Racet 15-16 sept

Svenskt Mästerskap i Backe. Nationell backtävling för bilar, längd 1266m grusbacke.
Anmälan senast 9 sept
Inbjudan pdf
E-anmälan
AnmäldaFolkrace


Bil-O/RegularityKullings MS inbjuder till
Kullingstrofén 4 aug

Tävlingen ingår i Svenska Rallycupen, Mega Rally Cup, Lidbils vandringspris och Västras FM i rally. Rallytävling på grus med noter av Patrik Barth. Totallängd ca 124 km varav ca 47 km fördelat på fyra olika SS.
Tävlingen ingår i RM för Regularity
Kai-Ove Andersson/bitr.Tävlingsledare har rätt att i anmälningsystemet handha de uppgifter som anmälaren matar in i systemet för att administrera data för tävlingens räkning.
Anmälan senast 25 juli
Inbjudan>>
E-anmälan
Anmälda
IS-racingKarting & Crosskart

Bollnäs MK inbjuder till
Svensk mästerskap i Crosskart, Skruvat. se Cup 85cc och 40+Cup

Tävlingen är öppen för förare med svensk eller nordisk/NEZ licens gällande crosskart. Samtliga förare som anmält sig före anmäl- ningstidens utgång bereds plats till start.
Anmälan senast 21 juli
Inbjudan pdf


MC


ÖvrigtVännäs MK inbjuder till
Racingspecial 25 aug
ingående i FM för ÖNBF samt Racingspecialcup 25 aug. Racingspecial på Asfalt och betong 1 sträcka om cirka 1,7 km 3 gånger, Den med den snabbaste tiden blir klassegrare. Särskiljning enl. ÖNBF:s FM-bestämmelser 2018
Anmälan senast 20 aug
Inbjudan pdf


Vännäs MK inbjuder till
Racingspecial 16 sept

Tävlingen ingår i Förbundsmästerskap i Racingspecial för Övre Norra Bilsportförbundet 2018
och Racingspecial-cup 2018. Racingspecial Förbundsmästerskap ÖNBF
1 sträcka om cirka 1,5 km 3 gånger,
Den med den snabbaste tiden blir klassegrare.
Särskiljning enl. ÖNBF:s FM-bestämmelser 2018
Anmälan senast 10 sept
Inbjudan pdf

 


Tryck här för mer info!