Officiell hemsida för:

Kontaktperson (cupgeneral) Marcus Lindholm Mobil 070-691 27 58
E-post: marcus.lindholm@semcon.se


Startsida

Rapporter

Forum
För meddelanden, annonser m.m.

Reglemente

Suzuki Cup 2000
Suzuki Cup 2001
Suzuki Cup 2000-2001 Rapport

Suzuki Cup 2002 Rapport
Suzuki Cup 2002
Suzuki Cup 2003 Rapport
Suzuki Cup 2003
Suzuki Cup 2004
Suzuki Cup 2004 Rapport

Reglemente för utskrift pdfReglemente 2006

Syfte
Att bedriva en ”billig” märkescup i rally där de tävlande erbjuds tävla på så lika
villkor som möjligt. Cupen avser att föra sin 20-åriga tradition vidare genom att
ha ett stabilt reglemente utan märkliga och krångliga regelförändringar, vilket
ger en trygghet för bilägarna. Dessutom prioriteras den sociala biten för
cupdeltagarna, med olika träffar och aktiviteter samt en aktiv hemsida;

www.motorsportivarmland.nu/suzuki.html

Antal tävlingar
Totalt antal är bestämt till 8 st, varav tre vinter- och fem sommartävlingar.
I sluttabellen räknas en tävling bort, vilket görs även om antalet tävlingar inte
uppgår till det förutbestämda.
Eventuell inställd vintertävling ersätts om möjligt av annan vintertävling, annars
av sommartävling.
Arrangörer av cuptävlingar utses av cupens tävlingsansvarige, se nedan.

Förarklasser
A-, B- och C-förare tävlar tillsammans i en sammanslagen klass.
Priser utdelas för cupen, lika andra klasser, enligt arrangörens inbjudan.

Poängberäkning
1:an får 20p, 2:an 17p, 3:an 15p, 4:an 13p, 5:an 12p o.s.v. med en poängs
skillnad ned till 16:e plats.

Dubbla poäng delas ut vid sista deltävlingen.

Startordning
Startordning och ev. seedning bestäms av respektive arrangör. Cupen
rekommenderar dock seedning enligt aktuell cuptabell, se hemsida
www.motorsportivarmland.nu/suzuki.html, och att poänglösa startar sist i
förarklassordning.
Cupen har som krav att cupdeltagarna skall starta gemensamt, på lämplig plats i
startfältet.

Tillåtna bilar
Biltyp: Suzuki Swift 1.3 GTi
Karosstyp: MK1 eller MK2
Bilklass: Grupp N 0-1400 cc
Bilarna ska vara homologerade i Grupp N enligt FIA (Internationella
Bilsportförbundet), och där följa gällande reglemente FIA Appendix J, se
www.sbf.se.

För tävlande i Suzuki Cup gäller dock följande:
- Växellåda skall vara av originaltyp och ej tätstegad.
- Differential får monteras i original växellådshus.

Tolkningar och kontroll av att gällande reglemente följs utförs av respektive
arrangörs tekniska personal. Protester handlägges hos arrangören.
Internkontroll inom cupen kan genomföras, efter överenskommelse med
cupledningen. Genom anmälan till cupen accepterar man eventuellt
genomförande av internkontroll.

Anmälan till Suzuki Cup 2006
Anmälningsavgift 300:- (engångsavgift) skall vara Suzuki Cup tillhanda innan
första start i cuptävling, för att poäng skall tillgodoräknas deltagaren. Summan
inbetalas till BG 5113-7107, betalningsmottagare Marcus Lindholm. Ange
namn, förarklass och klubb på talongen. Av avgiften går 100:- till Motorsport i
Värmland, för skötsel av hemsidan.

Cupledning
Följande personer är utvalda av årsmötet att ingå i cupledningen 2006:

Marcus Lindholm Mobil 070-691 27 58
(cupgeneral) E-post: marcus.lindholm@semcon.se

Pierre Skytt Mobil 070-874 66 70
(koordinator) E-post: skytt_larsson@hotmail.com

Claes Uddgren kontaktas genom Marcus Lindholm
(tävlingsansvarig)

Årsavslutning
Traditionsenligt så avslutas cupen med någon typ av aktivitet, årsmöte,
prisutdelning samt middag.
Tolkning och ändring av reglemente
Tolkning och ändring av reglemente under pågående säsong, kan endast utföras
genom beslut av cupledningen. Justering av reglemente inför ny säsong beslutas
av årsmötet.


Reglemente för utskrift pdf


Startsida

Rapporter

Forum
För meddelanden, annonser m.m.

Reglemente