Tävlings inbjudan Dan Anderssons Minne 2001

Tävlingen arrangeras i full överensstämmelse med F.I.A:s internationella och Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsreglemente

1. Arrangör
Wesmanklubbarna (Ludvika MS, Grangärde MK samt Fredriksbergs MK).Gamla vägen 48b 770 13 Grangärde.

2. Organisationkommité
Lillemor Björk FMK 0591/20276 Bitr. Tävll
Marie Gruhs VMK 073/9633765 Tävlings sek.
Leif Andersson GMK 0240/641049 Kassör /press
Ulf Gustavson LMS 0240/16680 Banchef / Road book
Kjell Hellqvist FMK 0591/23012 Bitr. Banchef
Ingvar Karlsson BMK 0240/70332 Säkerhetschef
Johan Levin GMK 0240/640051 Bitr. Säkerhetschef
Gunnar Barth Torsby Noter
Ove Karlsson GMK 0240/21980 Sambands ansvarig
Veronica Hellberg GMK 0240/23948 Sek.Ansvarig

3. Tävlingsledare
Mikael Johansson LMS 073/9633765

4. Tekniskchef
Bo Söderberg LMS 0240/15022

5. Dommarordförande
Ann-Sofie Carlsson Borlänge 0243/240362

6. Domare
Urban Ögren Hofors 0290/27612

7. Teknisk kontrolant
Lars-Åke Persson Hudiksvall 0650/25150

8. Tävlingsform
Nat Rally. Totallängd ca.146 km Varav 80 km fördelade på 6 st specialsträckor.

9. Tävlingsplats
Start och Mål plats förlagt till Parkskolan Grängesberg

10. Tidsplan
Lördagen den 3/2-01
Banan offentliggörs kl 07.00 vid anmälan hos DOA Transport.
Anmälan är öppen 06.45 &endash; 10,15
Besiktning är öppen 07.00 &endash; 10,30
Första start kl. 11.01
Slutbesikning och park farmé enligt nationella reglementet
Resultat 60 min efter sista bil i mål.
Prisutdelning snarast efter avslutad bil och förar klass.

11. Deltagare
Tävlingen är öppen för förare med A-,B- och C-licens i rally samt VOC. Deb.

12. Bilklasser / Startordning
Klassiker, VOC Elit, Suzuki cup, 66-74, Grupp H 4WD, Grupp A+N 1601-2000cc, Grupp H, Grupp A+N 0-1600cc, VOC, Eko, OBS VOC och alla Eko startar efter A förare A+N 0-1600cc. Debutanter startar ca 30 min före första bil.

13. Reklam
Arrangören kommer att utnyttja sin reklamplats till fullo.

14. Lagtävlan
Lag anmäles tävlingsdagen 3 ekipage från samma klubb skall ingå i laget

15. Särskilda bestämmelser
Däck enligt nationella reglementet. Internationell skyltning och pilning (orange)

16. Avgifter
Startavgift 700kr Bet. tävlingsdagen.
Efteranmälan / Teleanmälan 200kr Bet. tävlingsdagen
Notkostnad 400kr Bet. tävlingsdagen
Service-set 40kr Bet. tävlingsdagen
Lag 150kr Bet. tävlingsdagen
Klassiker 500kr Bet. tävlingsdagen

17. Anmälan
Anmälan på SBF.s blankett arrangören tillhanda senast 28/1-01 Kl 18,00
Anmälan skickas till: Jonny Salver JS Resultatservice, Bronellgatan 3A 682 30 Filipstad. Tel. 0590/12024 070/6095888
E-post: salver@telia.com Hemsida: www.salver.nu

18. Avlysning / Ändring
Arrangören äger rätt att med SBF:s och domarnas medgivande avlysa tävlingen om icke minst 40 st tävlande anmält sig vid anmälningstidens utgång, om vederbörliga tillstånd ej erhållits, vid otjänlig väderlek eller annan force majeure

19. Resultat / Priser / Prisutdelning
Preliminära resultat anslås i Folkets Hus under tävlingens gång. Pris utdelas alltid till de tre snabbaste i varje bilklass, där efter en på fyra. Vandringspriset delas ut i år efter ett poängsystem. Prisutdelning 30 min efter varje klass. Ej avhämtade priser tillfaller arrangören.

20. Återbud
Till: Jonny Salver JS Resultatservice Bronellgatan 3A 682 30 Filipstad. 0590/12024 070/6095888

21. Upplysningar
Mikael Johansson 073/9633765
Ulf Gustafson 0240/16680 070/6941163
Ove Lindblom 070/6528611

22. Ansvar / Försäkringar
Allt tävlande sker på den tävlandes egen risk, FISA SBF, WESMANKLUBBARNA, tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen ev. inträffade skador, olycksfall och dylikt. Trafikskadelagen gäller. FSAB har låtit meddela att vagnskadeförsäkringar och garantier ej gäller under tävlingen

WESMANKLUBBARNA
Välkomna


www.motorsportivarmland.nu