Reglemente för utskrift
.pdf Reglemente
.pdf Reglemente 2017
   
Orginallogga för arrangörer:
.pdf Logga 2018
.jpg Logga 2018
.jpg Logga 2017
.pdf Logga 2010
 

» Reglemente
   
Reglemente och arrangörsåtaganden för SuperCupen 2018
1.
SuperCupen omfattas av (7 tävlingar som utses av cupkommitten och består av fyra vinter och tre sommartävlingar.

Tävlingarna skall utses bland landets arrangörer som accepterarar de villkor som SuperCupen kräver.

SuperCupen rättar sej efter de för övrigt normala regler som gäller för den utvalda tävlingen enl. dess tilläggsregler.

2.
Deltävling bör som en tumregel bestå av:
Vintertid min. 60 km SS (ingen maxgräns)
Sommartid min. 35 km SS (ingen maxgräns)
Asfaltsträckor inget krav, men kan ingå
Tävlingen skall genomföras som endagstävling med besiktning tävlingsdagen eller i vissa fall även fri besiktning kvällen före.
Rekommenderas att undvika köra samma sträcka två ggr. Hellre kortare tävling, än en sönderkörd sträcka som väcker irritation...

3.
Tävlingsarrangör bestämmer startavgift, av vilken 200:- skall gå till SuperCupens slutliga prispott, som förvaltas av mästerskapskommittén intill det att finaltävlingen genomförts.

SuperCupens prisutdelning sker i samband med seriens sista deltävling.

4.
Poängberäkning

Gäller totalplacering i
Klass 1= 4wd
Klass 2= 2Fwd
Klass 3= 2Rwd

Poängtabellen 1 plac = 30 poäng, 2 plac = 25 poäng, 3 plac = 22 poäng, 4 plac = 20 poäng, 5 plac = 18 poäng, 6 plac = 16 poäng, 7 plac = 14 poäng, 8 plac = 13 poäng, 9 plac = 12 poäng o.s.v. med en poängs skillnad ner till 20:e plats.
Vid särskiljning placeras den främst som har bäst placering i senast körda tävling.
Vid samma poäng i årets slutresultat skall särskiljning ske med bäst placering i senast körda tävling i sin resp klass.

Juniorerna räknar poäng i sina klasser
sedan sammanräknas till en enda tabell.
Samma gäller B-förare
Samma gäller C-förare.

Poängberäkning:
För att få full pott 30 poäng måste det vara minst 10 st startande i klassen.
Om det är mellan 6 till 9 startande börjar poängutdelningen vid 20 poäng och neråt enligt standardtabellen och om det inte är mer än upp till 5 startande börjar poängen vid 14 poäng i tabellen.

Juniorerna räknar poäng i sina klasser
sedan sammanräknas till en enda tabell.
Samma gäller B-förare
Samma gäller C-förare.

Vandringspris
Ett vandringspris kommer att utdelas för att hedra Robert Johansson
den som har mest poäng oavsett klass vinner priset.

a) Vid 7 arrangerade tävlingar räknas de 6 bästa
b) Vid 6 arrangerade tävlingar räknas de 5 bästa
c) Vid 5 arrangerade tävlingar räknas de 4 bästa
d) Vid 4 arrangerade tävlingar räknas de 3 bästa
e) Vid 3 arrangerade tävlingar räknas alla 3

START I 4 TÄVLINGAR FÖR ATT POÄNG
SKA VA GODKÄNDA I TOTALTABELLEN.

5.
De tre klassernas 'egna' prispottpengar accumuleras i den för resp. klass upprättade prissumman, vilket innebär att flera startande ger större prissumma.

6.
Prispotten fördelas enl.följande

1an 30%
2an 25%
3an 20%
4an 15%
5an 10%

Pokaler till 3 bästa i varje klass

Bästa B-Förare 5000 kr
Bästa C-Förare 5000 kr

Juniorpris 1a 25000 kr
2a 15000 kr
3a 5000 kr

Prispengarna kan öka beroende på hur många sponsorer som tillkommer.

7.
Arrangörsåtaganden samt seedning och startordning av deltagare
SuperCupen skall anses som huvudtävling, så om annan bilklass än de som tävlar om SuperCup:s poäng vill deltaga i tävlingen, kan detta ske först efter samråd med cupledningen.
Startordning i tävlingen beslutas av cupledning och tävlingsledning.
Startordning inom klasser:
De fem första i serietabellen skall alltid starta med startnummer motsvarande den placering de har i tabellen efter föregående tävling.

Om någon ur föregående tävlings tabell inte kommer till start, skall de fem första fyllas på bakifrån med plac. 6 - 7 - 8 osv.

Efteranmälda förare:
Placering i startlista.
De efteranmälda förare som vid "normal" anmälan skulle ha placerats bland de seedade, skall starta först bland de seedade i sin klass. Seedningsgruppen utökas då så att de redan seedade behåller sin seedningsstatus.
De efteranmälda förare som vid "normal" anmälan skulle ha placerats i den oseedade gruppen, skall placeras sist i sin förar/bilklass.
Vid oklarheter om seedning av förare, rådgör arrangören med seedningsansvarig eller Supermästerskaps-ledning.

Den utökade startavgiften (+ 200 kr) som skall erläggas för SuperCupen, administreras av arrangören och faktureras arrangören efter tävlingen.

Annonsering för tävlingen skall ombesörjas av tävlingsarrangören, dock skall SuperCupens aktuella logo användas i annonsen. Original till detta erhålles av SuperCupen.

SuperCupens logga skall finnas med på programblad och kartor.
SuperCupens Sponsorer skall finnas med i programblad.

Resultatlistor efter tävlingen skall så snabbt som möjligt mailas till:
Joons.jorgen@telia.com och maria@motorsportivarmland.nu.

Noter och tidtagningssystem
Arrangören bestämmer själva notsystem
Arrangören bestämmer själva tidtagnings och resultatservicesystem.

Seedning av deltagare
En seedningsgrupp kommer att utföra seedning av startlistan på ett sådant sätt att så rättvisa förhållanden som möjligt för deltagarna.

Utgångsläget är aktuell tabellställning, men även tidigare meriter kommer att användas vid seedningen.

Tillåtna bilar
Klass 1 = Samtliga 4 wd bilar klassade för rally
Klass 2 = Samtliga 2 Fwd bilar klassade för rally ej Grupp E+F

Klass 3 = Samtliga 2 Rwd bilar klassade för rally ej voc,Gr-E o F

SuperCupen förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar/kompletteringar i reglementet


Reglementet pdf

 
Till toppen på sidan
Marias Webb & Design