Reglemente för utskrift
.pdf Reglemente 2023
.pdf Reglemente 2022
.pdf Reglemente 2021
.pdf Reglemente 2020
.pdf Reglemente 2018
.pdf Reglemente 2017
   
Orginallogga för arrangörer:
.pdf Logga 2023
.jpg Logga 2023
.pdf Logga 2022
.jpg Logga 2022
.pdf Logga 2021
.jpg Logga 2021
.pdf Logga 2020
.jpg Logga 2020
 

 
Reglemente och arrangörsåtaganden för SuperCupen 2023
1.
SuperCupen omfattas av (5 tävlingar som utses av cupkommitten och består av 2 vinter och 3 sommartävlingar.

Tävlingarna skall utses bland landets arrangörer som accepterarar de villkor som SuperCupen kräver.

SuperCupen rättar sig efter de för övrigt normala regler som gäller för den utvalda tävlingen enl. dess tilläggsregler.

2.
Deltävling bör som en tumregel bestå av:
Vintertid min. 50 km SS (ingen maxgräns)
Sommartid min. 30 km SS (ingen maxgräns)
Asfaltsträckor inget krav, men kan ingå
Tävlingen skall genomföras som endagstävling med besiktning tävlingsdagen eller i vissa fall även fri besiktning kvällen före.
Rekommenderas att undvika köra samma sträcka två ggr. Hellre kortare tävling, än en sönderkörd sträcka som väcker irritation...

3.
Tävlingsarrangör bestämmer startavgift, av vilken 100:- skall gå till SuperCupens slutliga prispott, som förvaltas av mästerskapskommittén intill det att finaltävlingen genomförts.

SuperCupens prisutdelning sker i samband med seriens sista deltävling.

4.
Poängberäkning

Gäller totalplacering i
Klass 1= 4 wd
Klass 2= 2 wd
Klass 3= Gr-F,Voc,Gr-N 0-1400cc
Klass 4= Gr-E

Startordning alla Tävlingar.
Kl-1 A-B,Kl-2 A-B,Kl-3 A-B,Kl-4 A-B,Kl-1 C,Kl-2 C,Kl-3 C,Kl-4 C.


Poängtabellen 1 plac = 30 poäng, 2 plac = 25 poäng, 3 plac = 22 poäng, 4 plac = 20 poäng, 5 plac = 18 poäng, 6 plac = 16 poäng, 7 plac = 14 poäng, 8 plac = 13 poäng, 9 plac = 12 poäng o.s.v. med en poängs skillnad ner till 20:e plats.
Mindre än 10 startande i klassen börjar poängen på 20,18,16,14,13 osv.
Vid särskiljning placeras den främst som har bäst placering i senast körda tävling. Vid samma poäng i årets slutresultat skall särskiljning ske med
bäst placering i senast körda tävling i sin resp klass.

Vandringspris
Ett vandringspris kommer att utdelas för att hedra Robert Johansson
den som har mest poäng oavsett klass vinner priset.


a) Vid 5 arrangerade tävlingar räknas de 4 bästa.
b) Vid 4 arrangerade tävlingar räknas de 3 bästa.
c) Vid 3 arrangerade tävlingar räknas ALLA.


START I 3 TÄVLINGAR FÖR ATT POÄNG
SKA VA GODKÄNDA I TOTALTABELLEN.

5.
Prispengarna 2023 kommer att gå till CANCERFONDEN.

6.
Priser till 3 första i varje klass i form av pokaler.


7.
Arrangörsåtaganden samt seedning och startordning av deltagare
SuperCupen skall anses som huvudtävling, så om annan bilklass än de som tävlar om SuperCup:s poäng vill deltaga i tävlingen, kan detta ske först efter samråd med cupledningen.
Startordning i tävlingen beslutas av cupledning och tävlingsledning.

Den utökade startavgiften (+ 100 kr) som skall erläggas för SuperCupen, administreras av arrangören och faktureras arrangören efter tävlingen.

Annonsering för tävlingen skall ombesörjas av tävlingsarrangören, dock skall SuperCupens aktuella logo användas i annonsen. Original till detta erhålles av SuperCupen.

SuperCupens logga skall finnas med på programblad och kartor.
SuperCupens Sponsorer skall finnas med i programblad.

Resultatlistor efter tävlingen skall så snabbt som möjligt mailas till:
Joons.jorgen@telia.com och maria@motorsportivarmland.nu.

Noter och tidtagningssystem
Noter av (Coralba) Arne Johansson med JEMBA notsystem.
Arrangören bestämmer själva tidtagnings och resultatservicesystem.


Seedning av deltagare
En seedningsgrupp kommer att utföra seedning av startlistan på ett sådant sätt att så rättvisa förhållanden som möjligt för deltagarna.

Utgångsläget är aktuell tabellställning, men även tidigare meriter kommer att användas vid seedningen.

Tillåtna bilar
Klass 1 = Samtliga 4 wd bilar klassade för rally
Klass 2 = Samtliga 2 wd bilar klassade för rally ej Grupp E+F
Klass 3 = Gr-F,Voc,Gr-N 0-1400cc.
Klass 4 = Gr-E.
SuperCupen förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar/kompletteringar i reglementet

Reglementet pdf

 
 
Till toppen på sidan
Marias Webb & Design