Volkswagen Rally Cup 2001


TÄVLINGAR

ANMÄLAN

REGLER

RESULTAT

ANMÄLAN

Härmed anmäler jag mig till Volkswagen Rally Cup år 2001 och förbinder mig att följa de regler som gäller i cupen.

Anmälan sändes till:
Caj Abrahamsson (cupansvarig)
Rävpasset 4 E
806 35 Gävle
Tel/Fax 026 - 51 34 42 (bostad)
Mobil 070 - 643 90 79

V.G TEXTA

Namn:....................................................................................................


Adress:...................................................................................................


Postnummer: ............................ .Postadress: ...............................................


Tfn bostad: ............................... Tfn arbete: ................................................


Annat tfn nr: (bil, garage, verkstad o.s.v)..........................................................


Personnummer: .......................................................................................


Licensklass: ........................... Klubb: .......................................................


Bilmodell: ..............................................................................................


Reg.nr: ..................................Tävlingsklass: ........................................... ..


Organisationsnummer (eller har F-skattebevis) ....................................................


............................................................ .................
Underskrift


vwcup
rally
www.motorsportivarmland.nu