Volkswagen Rally Cup 2001


TÄVLINGAR

ANMÄLAN

REGLER

RESULTAT

REGLER

1. Deltagare
Berättigade att delta är svenska förare med licens för rally som kör Volkswagen.

2. Fordonsbestämmelser
2-hjulsdrivna Volkswagen-bilar, vilka uppfyller bestämmelserna i Grupp A-reglementet upp till 2 liter (F2) samt Grupp N+ reglementet upp till 2 liter får användas. Likaså Volkswagen-bilar som uppfyller bestämmelserna för Grupp H, det vill säga, före detta Nationella klassen för 2-hjulsdrivna bilar.
Från och med 2001 får även 2-hjulsdrivna Grupp E-bilar ingå i Volkswagen Rally Cup (där sådana får deltaga).

3. Klasser
Grupp A- och Grupp N+ bilar samt bilar ur Grupp H och E tävlar i en grupp, oavsett cylindervolym och oavsett förarklass.
Förare med Volkswagen Motorsport Team Sweden som anmälare får ej deltaga i cupen.

4. Tävlingar
Volkswagen Rally Cup år 2001 omfattar 3 vintertävlingar och 6 sommartävlingar (se separat bilaga).
Tävlande får tillgodoräkna sig resultatet från 7 av dessa 9 deltävlingar.
Beträffande SM-deltävlingar erhåller de förare som fått starttillstånd VW Cup-poäng (gäller C-förare. A- och B-förare åker alltid om SM-poäng).
Volkswagen Rally Cup borttager sig allt ansvar för förare som eventuellt blir bortgallrade vid någon av deltävlingarna.

5. Poängberäkning
Volkswagenbilar tävlar mot varandra, d.v.s bästa Volkswagen = 1:a, nästa = 2:a o.s.v oavsett placering i den officiella resultatlistan.
Om enbart 5 eller färre VW-bilar startar, halveras poängskalan och avrundas nedåt till närmaste heltal (1:a plats ger 25 poäng : 2 = 12 poäng).
20 förare erhåller poäng vid varje VW-Cup tävling:
25, 23, 21, 19, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Om två förare placeras lika i en tävling, avgör inbördes placering på SS1, vid lika på SS1 avgör tiden på SS 2 etc.
Om flera tävlande har lika sammanlagda poäng vid säsongens slut, placeras den främst som har flesta antal segrar, andraplaceringar etc. skulle detta inte ge utslag placeras den främst som har erövrat flest poäng i någon av VW-cupens SM-tävlingar. Är det fortfarande lika, är det sista mötet dem emellan som avgör.

6. Sponsorhjälp
Till de 10 bäst placerade i cupen utgår sponsorhjälp. Förutom bilen uppgår totala sponsorsumman till 100.000 kr exkl. moms som vid säsongens slut fördelas enligt nedan:
1. VW Polo Grupp N, tävlingsklar.
2. 40.000 kr
3. 20.000 kr
4. 8.000 kr
5. 7.000 kr
6-10. 5.000 kr
1998 utökades sponsorhjälpen betydligt, förutom ovan nämnda sponsorhjälp, även med "vinterpriser", och detta fortsätter vi med fortfarande. Denna extra sponsorhjälp utgår totalt med 35.000 kr exkl. moms och betalas ut efter vintersäsongen. De som har mest poäng efter vinterns tre tävlingar (ingen får borträknas här) erhåller följande:
1. 15.000 kr
2. 8.000 kr
3. 4.000 kr
4. 4.000 kr
5. 4.000 kr
Sponsorhjälp 2-10 i totallistan samt sponsorhjälpen efter vinterns tävlingar betalas ut i form av sponsorcheckar som endast kan lösas in mot reservdelar hos Volkswagen-återförsäljare.
OBS! Aspirerar ni på att vinna något pris, bör ni köra tävlingsbilen som enskild firma eller aktiebolag.
Alla förare som erhållit VW-Cup poäng fr.o.m 11:e plats i totallistan och nedåt är med på utlottningen av extra priser.

7. Reklam
För att få deltaga i cupen skall den speciella Volkswagen Rally Cup-dekalen finnas placerad på bakskärmarna eller på stolpen bakom bakre sidorutan, en på varje sida av bilen. Dekalen skall vara i en enhet och får ej klippas sönder. Genom deltagande i Volkswagen Rally Cup år 2001 förklarar sig förarna införstådda med att deras resultat får utnyttjas av Svenska Volkswagen i reklam- och PR-syfte.

8. Kontaktman
För frågor gällande resultat, sammanställningar och beställning av dekaler kontaktas:
Caj Abrahamsson
Rävpasset 4 E
806 35 Gävle
Tel. bost och fax 026 - 51 34 42 Bil. 070 - 643 90 79
Reservation för tillägg och förändringar under löpande säsong.

Frågor av teknisk art ställes till VW Motorsport Team Sweden, Micke eller Stefan
Tel. 021 - 606 70 Fax 021 - 606 80


vwcup
rally
www.motorsportivarmland.nu